Prenumerera via RSS

RSS, (Really Simple Syndication) är ett XML-baserat format för distribution av nyheter över Internet. Cision erbjuder ett flertal RSS-flöden för att användas i nyhetsläsare och bloggar. RSS-flödena innehåller nyheter från Cisions kunder. RSS-flödena är gratis och Cision Wire använder i dagsläget RSS 2.0.

Typ av information
All information
Pressmeddelanden
Finansiella rapporter
Bilder
Videos